שעון צלצולים

 שעה ראשונה

 8.00-8.50  

שעה שניה

 8.50-9.40  

 הפסקה כיתות א- ג 

 9.40-10.00  

 הפסקה כיתות ד-ו 

 10.20 – 10.00   

 שעה שלישית

10.20-11.00  

 שעה רביעית

 11.45 – 11.00   

 הפסקה

 11.45-12.00  

 שעה חמישית

 12.00-12.45  

שעה שישית

12.45-13.30

​​

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת