ליצירת קשר

ליצירת קשר 

כתובת דוא"ל – herzelschool1@gmail.com

בית ספר הרצל חיפה | כתובת: רח' צדקיהו 6, חיפה 
טל: 04-8383754 | מייל: herzel@haifanet.org.il