נוהל התנהגות בשעת חירום

אתר לצביעה במחשב

מדברים קומיקס בחירת סביבה

פעילויות פנאי והעשרה :

הטלוויזיה הישראלית החינוכית

אתר למשחקי למידה במחשב 

הסוד של מאיה

נוהל התנהגות בשעת חירום בבית הספר :

הנחיות התנהגות לאוכלוסיית בית הספר בעת אירוע רעידת אדמה

ההנחיות החדשות הן לצאת למרחב פתוח בחוץ ולא להשאר כלל במבנה