אתר לצביעה במחשב

מדברים קומיקס בחירת סביבה

פעילויות פנאי והעשרה :

הטלוויזיה הישראלית החינוכית

אתר למשחקי למידה במחשב 

הסוד של מאיה

נוהל התנהגות בשעת חירום בבית הספר :

הנחיות התנהגות לאוכלוסיית בית הספר בעת אירוע רעידת אדמה

ההנחיות החדשות הן לצאת למרחב פתוח בחוץ ולא להשאר כלל במבנה

קישור לעריכת אתר ביה"ס

קישור להורדת סרטונים

קישור לדיווח תקלות  ציוד מחשבים

קישור הוראות לוובקס

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת