יוזמה רב תחומית   "א' אוהל?!- ב' זה בית?!" שנה"ל תשע"ט

טקס הגרלת האותיות 

        

                                                                  

 מצגת פתיחה – אורחים ומתארחים

%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%97-1

מצגת מידע ותיעוד 

יוזמה בית ספרית "א' אוהל?!- ב' זה בית?!"

%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-

%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d

העצמה   

מצגת העצמה אורחים ומתארחים

%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%9b%d7%a0%d7%aa

 

%d7%9e%d7%a2%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9d

מצגת יום בריבוע

%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2

מצגת ליום אחר אורחים ומתארחים 

%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d

מצגת מלווה ליום החוטים 

%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%98%d7%99%d7%9d

מקבצי למידה

מקבצי למידה תחומי עניין 

%d7%9e%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%9f

יום בריבוע

הזמנה ליום בריבוע 

%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2

מצגת יום בריבוע

%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2

מצגת תשע בריבוע 

%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a2

יום ירושלים

היסטוריה העיר ירושלים

%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%94%d7%9f

מצגת אתרים בירושלים כיתות א-ב 

%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90-%d7%91

מצגת אתרים בירושלים כיתות ג- ו  

%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%92-%d7%95

משחק מסלול שאלות כיתות א- ב

%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%90-%d7%91

רביעיות

%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d

סולמות ונחשים 

%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-2%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%90%d7%9c

הגדרות כלליות כניסה למערכת