מארועי החודש

מידע להורים אוקטובר 2017 

%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9-%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8

מידע להורים נובמבר דצמבר 2017 

%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%a8-%d7%93%d7%a6%d7%9e%d7%91%d7%a8-2017

אירועי חודש ינואר 2018 

%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d

אירועי חודש ספטמבר 2017  

%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2017

אירועי חודש אוקטובר 2017

%d7%90%d7%95%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%91%d7%a8-2017

אירועי חודש נובמבר 2017 

%d7%a0%d7%95%d7%91%d7%9e%d7%91%d7%a8-2017

תמונות מטקס קבלת כיתות א שנה"ל תשע"ח  

1%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%94%d7%9c-1-9-2017

סיכום חודש ספטמבר 2017 

%d7%a1%d7%a4%d7%98%d7%9e%d7%91%d7%a8-2017-2