בוקר בתים פתוחים בית ספרי לסיום מחצית א'.

%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%97%d7%93