בוקר בתים פתוחים בית ספרי לסיום מחצית א'

%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%97