חידונים ואתגרי חשיבה בנושא איכות הסביבה לט"ו בשבט – כיתות ד-ו

%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9f