חידונים ואתגרי חשיבה בנושא איכות הסביבה כיתות ד-ו

%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%98%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%98-%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d